Pi­si­cuță pentru ne­poa­tă

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV - @ Ma­ria Să­lă­jan, Baia Ma­re, jud. Ma­ra­mu­reș

Am înce­put tri­co­ta­rea pi­si­cii de la cap, pe ca­re l-am fă­cut din lână bej. Am fă­cut pe dos con­tu­rul na­su­lui. Du­pă ce am ter­mi­nat ca­pul, i-am re­a­li­zat ure­chi­le și le-am cu­sut pe cap. Apoi am fă­cut ochii, ter­mi­nația na­su­lui și gu­ra. Cor­pul pi­si­cii l-am fă­cut din al­bas­tru des­chis, pe ca­re am apli­cat ce­va croșe­tat cu bleu. Am lu­crat lă­buțe­le cu fi­re bleu, iar la ter­mi­nație am pus une­le al­be. Pi­ci­oa­re­le sunt din lână bej, iar la ter­mi­nație am închi­pu­it ghe­a­re­le cu ne­gru. Du­pă ace­ea, am um­plut ca­pul, cor­pul și pi­ci­oa­re­le cu va­tă și am cu­sut aces­te ele­men­te între ele. La spa­te i-am fă­cut o co­diță. Du­pă ace­ea i-am cu­sut o ben­tiță la gât și în ta­lie, un­de pa­re o cen­tu­ră! Astfel am as­cuns îmbi­nă­ri­le și i-am dat un as­pect fru­mos. La fi­nal am fă­cut, din­tr-o bu­căți­că de ma­te­rial, o fus­tiță cu ca­re am îmbră­cat pi­si­cuța.

Din câte­va fi­re am tri­co­tat o ju­că­rie im­pa­ti­că și moa­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.