Ca să ai suc­ces de la înce­put:

Practic Idei - - DIN REDACȚIE -

✔ fo­lo­sește se­mi­nțe de ca­li­ta­te; ✔ asi­gu­ră un sol hră­ni­tor;

✔ fer­ti­li­ze­a­ză ră­sa­du­ri­le;

✔ ia se­a­ma la ce­ri­nțe­le plan­te­lor față de lu­mi­nă, căl­du­ră etc.

✔ re­pi­că ră­sa­du­ri­le când apar pri­me­le frun­ze ade­vă­ra­te;

✔ că­lește ră­sa­du­ri­le, re­du­când tem­pe­ra­tu­ra ae­ru­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.