Bre­lo­curi de pri­mă­va­ră

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Pre­gă­tește-te de pri­mă­va­ră cu un bre­loc în for­mă de ini­mă! Pe lă­nțișor fi­xe­zi ine­lul de chei și măr­ge­le­le (prin­se cu bu­cățe­le de sârmă că­ro­ra le faci câte o bu­clă în ca­pe­te). Apoi de­se­ne­zi du­pă șa­blon și de­cu­pe­zi ini­mi din fe­tru și une­le mai mici, din ma­te­rial înflo­rat. Da­că ma­te­ria­lul înflo­rat se des­tra­mă ușor, dă-l pe mar­gi­ne cu puțin lac in­co­lor pentru un­ghii. Apoi coși ma­te­ria­lul înflo­rat de fe­tru, unești par­tea obți­nu­tă cu încă o ini­mi­oa­ră din fe­tru, fes­to­nând pe mar­gini. Înain­te de a închi­de ini­mi­oa­ra, o um­pli cu va­tă și fi­xe­zi în par­tea su­pe­ri­oa­ră o fâși­uță de fe­tru prin ca­re treci lă­nțișo­rul.

Ini­mi­oa­re­le se pot agăța la ghi­oz­da­ne, la ge­nți sau li­pi de ben­tițe, agra­fe.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.