So­luții pentru lo­cu­i­nțe­le mici

Practic Idei - - RENOVĂM -

Cu­plu­ri­le ti­ne­re fo­lo­sesc foar­te rar bu­că­tă­ria, dar o con­si­de­ră vi­ta­lă în ori­ce lo­cu­i­nță. Să ve­dem cum o pu­tem mo­bi­la pentru a se in­te­gra în am­bi­en­tul ca­sei, fă­ră a ocu­pa foar­te mult spațiu, dar, to­tuși, pentru a fi com­plet uti­la­tă, du­pă stan­dar­de­le mo­der­ne. Ia­tă câte­va idei!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.