Anti­que Mar­ket, în fi­e­ca­re an la Ro­mex­po

Practic Idei - - RENOVĂM -

În fi­e­ca­re an se or­ga­ni­ze­a­ză trei ediții, ca­re în 2018 sunt pro­gra­ma­te astfel:

• 8-11 martie, în pa­vi­li­o­nul B1

• 12-16 sep­tem­brie, în pa­vi­li­oa­ne­le C4-C5

• 7-9 de­cem­brie, în pa­vi­li­o­nul B1

Aici poți gă­si obi­ec­te de co­le­cție (ta­blo­uri, sculp­turi, ce­a­suri, bi­ju­te­rii), de­co­rați­uni, lu­cruri vin­ta­ge, că­rți ve­chi sau cu au­to­graf de au­tor, fo­to­gra­fii și mul­te alte­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.