Dra­gi pri­e­teni,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - ✍ Ilin­ca Din, loc. Strâmbeni, jud. Argeș

Toa­te flo­ri­le din lu­me, ală­turi de urări de bi­ne și să­nă­ta­te, din tot su­fle­tul pentru oa­me­nii har­nici, onești, fru­moși, ti­neri, pro­fe­si­o­niști ca­re își aduc con­tri­buția la re­vis­tă! Vă iubim și vă apre­ci­em. La mu­lți ani de mă­rțișor!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.