Știați că...

Practic Idei - - SPECIALIST -

... o smo­chi­nă co­nți­ne 30-1.600 se­mi­nțe, mici, tari? Bo­ta­niștii con­si­de­ră că să­mânța este fruc­tul ade­vă­rat, cla­si­fi­cat ca dru­pă. Fruc­te­le soi­u­ri­lor tim­pu­rii ajung la ma­tu­ri­ta­te du­pă 80-100 de zi­le, iar la ce­le tar­di­ve du­pă cir­ca 100-125 de zi­le de la for­ma­re.

... smo­chi­nul trăi­ește 80 de ani și poa­te da trei re­col­te pe an?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.