Sti­ma­tă redacție,

Practic Idei - - CĂLĂTORIM -

Vă tri­mit și eu câte­va im­pre­sii de că­lă­to­rie împreu­nă cu fo­to­gra­fii fă­cu­te pe tra­seul tu­ris­tic Ploi­ești - Mă­năs­ti­rea Cur­tea de Argeș.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.