Gânduri de Flo­rar

Practic Idei - - SU­MAR - Bu­nă zi­ua, dra­gă re­da­cție, @ Flo­ri­ca Tauc, Bu­cu­rești

POȘTA RE­DA­CȚI­EI

Dra­gii noștri, Re­zer­văm aces­te pa­gini pen­tru a vă pu­bli­ca între­bă­ri­le adre­sa­te re­da­cți­ei sau altor ci­ti­tori, sfa­tu­ri­le mai scur­te, răs­pun­su­ri­le pe ca­re le ofe­riți la pro­ble­me pre­ci­se, ură­ri­le voas­tre și di­ver­se­le anu­nțuri pe ca­re le fa­ceți. Vă scriu din nou, de da­ta ace­as­ta să vă mu­lțu­mesc pen­tru pre­mi­ul acor­dat în nr. 3 al re­vis­tei, pen­tru ar­ti­co­lul des­pre cle­ro­den­dron (pag. 50-51). A fost o sur­pri­ză plă­cu­tă de­oa­re­ce a venit chiar de zi­ua fi­i­cei. Cu ba­nii dă­ru­iți de voi am achi­ziți­o­nat alte plan­te fru­moa­se des­pre ca­re pro­mit să scriu cu­rând. Mu­lțu­mesc din su­flet!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.