CITITOAREA LU­NII MAI

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO - Re­da­cția Prac­tic Idei

Dra­gi prieteni,

Mă bu­cur de fi­e­ca­re da­tă când pri­mesc o scri­soa­re de la doam­na

Co­ri­na Ma­ria

Da­vid, din

Mă­ne­ciu

Ungu­reni, jud.

Pra­ho­va. Pen­tru că abor­de­a­ză su­bi­ec­te in­te­re­san­te, le tra­te­a­ză cu se­ri­o­zi­ta­te și po­ves­tește cu un har apar­te, expli­că pe înțe­le­sul tu­tu­ror și te far­me­că în ace­lași timp. De ace­ea o de­cla­răm cu drag cititoarea lu­nii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.