Iu­bim plan­te­le

Practic Idei - - PREMII ȘI CONCURSURI -

Pre­mii: 20-50 lei fi­e­ca­re scri­soa­re pu­bli­ca­tă. Scrie-ne cum îngri­jești gră­di­na de le­gu­me, via sau li­va­da în ace­as­tă pe­ri­oa­dă, pen­tru a avea roa­de bo­ga­te. Iu­bești flo­ri­le? Po­ves­tește-ne cum le îngri­jești va­ra. Câști­gă ar­ti­co­le­le de la pag. 44-55.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.