Știai că...

Practic Idei - - MAI -

... pe 8 mai es­te Zi­ua Mon­dia­lă a Mișcă­rii de Cru­ce Roșie?

...pe 9 mai 1950, Robert Schu­man, mi­nis­trul fran­cez de ex­ter­ne, pro­pu­nea un plan de co­la­bo­ra­re eco­no­mi­că între Fran­ţa și Ger­ma­nia, pu­nând ba­ze­le con­stru­cți­ei UE?

... pe 10 mai 1881, Ca­rol I a fost înco­ro­nat re­ge al Ro­mâni­ei?

... pe 15 mai es­te Zi­ua In­ter­nați­o­na­lă a Fa­mi­li­ei, iar pe 18 mai cea a Mu­ze­e­lor (iar une­le or­ga­ni­ze­a­ză eveni­men­te și au in­tra­re li­be­ră)?

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.