Când ale­gi vop­se­aua ori la­cul, ia în cal­cul:

Practic Idei - - DIN REDACȚIE -

✔ ti­pul de su­pra­față de tra­tat; ✔ com­po­ziția și pu­te­rea de aco­pe­ri­re a pro­du­su­lui;

✔ cu­loa­rea și as­pec­tul (mat, sa­ti­nat, lu­ci­os, di­ver­se efec­te); ✔tim­pul de us­ca­re; ✔re­zis­te­nța la ul­tra­vi­o­le­te, la ume­ze­a­lă, la zgâri­e­re și fre­ca­re; ✔mo­dul de apli­ca­re in­di­cat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.