Pen­tru par­do­se­a­lă

Practic Idei - - DIN REDACȚIE -

Atât po­de­le­le de lemn, cât și par­do­se­a­la de ci­ment (te­ra­să, ga­raj, piv­niță, alei), bor­du­ri­le de pia­tră sau că­ră­mi­dă pot fi vop­si­te ori lă­cu­i­te pen­tru rezistență spo­ri­tă și as­pect. Su­pra­fața se șle­fu­i­ește, se des­pră­fu­i­ește, se dă pri­mul strat ușor di­luat, se șle­fu­i­ește ușor, iar du­pă us­ca­re, se dau 1-2 stra­turi cu pro­dus ne­di­luat. Ate­nție, se înce­pe lu­crul din co­lțul opus in­tră­rii sau căii de ac­ces.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.