Teh­ni­ca pre­să­rii

Practic Idei - - REPORTAJ -

În mod tra­diți­o­nal, pre­sa­rea flo­ri­lor se re­a­li­ze­a­ză între do­uă pa­gini de hârtie (între că­rți) și în me­diu us­cat. Dar exis­tă mai mul­te variante de luat în se­a­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.