Dra­gii mei,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Unul din­tre cei mai cu­nos­cuți opin­cari din ța­ră es­te dom­nul Ale­xan­dru Ilin­ca. L-am întâlnit la Mu­zeul Di­mi­trie Gus­ti din Bu­cu­rești, la Târgul de Sfântul Du­mi­tru. Din pri­mul mo­ment te cu­ce­resc înfățișa­rea lui, no­blețea su­fle­te­as­că și răb­da­rea cu ca­re îți po­ves­tește des­pre acest meșteșug.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.