Dra­gii mei,

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV -

Am fost foar­te mo­ti­va­tă de câști­ga­rea con­cur­su­lui din lu­na de­cem­brie „Săr­bă­to­ri­le de iar­nă”, așa că am re­venit cu en­tu­ziasm pen­tru con­cur­sul „Reciclăm cre­a­tiv”. De când am de­venit mă­mi­că, m-am tot ju­cat pe blo­gul per­so­nal (www. jur­na­lul­fe­ri­ci­rii.ro) cu idei prac­ti­ce, cu ac­ti­vi­tăți pen­tru co­pii și nu nu­mai. Ia­tă ce am cre­at din blu­gi ve­chi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.