Dra­gi ci­ti­tori și prieteni,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - @ Fe­li­cia Va­nea, Bu­cu­rești

Lu­na tre­cu­tă am plan­tat cinci mig­da­li și vă spun și vo­uă cum am procedat.

To­tul a înce­put când am vă­zut la Schi­tul Cep­tu­ra un mig­dal fru­mos, ma­re, cu por­tal­toi pi­er­sic. Mi-a plă­cut așa de mult acel mig­dal, încât m-am ho­tă­rât și eu să plan­tez în cur­te unul, ast­fel încât am cum­pă­rat pu­i­eți de la o pe­pi­ni­e­ră din zo­na mea.

Le-am tuns co­roa­na și puțin din ră­dă­ci­nă. Am să­pat gro­pi de 40x40 cm, la dis­ta­nță de 3,5 m între ele. Am plan­tat câte un pom în fi­e­ca­re groa­pă, pes­te ră­dă­ci­nă am pus do­uă lo­peți de mra­niță (îngrășă­mânt na­tu­ral), am astu­pat cu pă­mântul scos pri­ma da­tă când am fă­cut groa­pa și am con­ti­nuat cu cel de dedesubt. Apă nu le-am mai pus pen­tru că era pă­mântul des­tul de umed. Acum îi aștept să se fa­că mari. Vă do­resc mult spor în tot ce fa­ceți!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.