Dra­gă re­da­cție,

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Vă scriu des­pre o floa­re des­tul de co­mu­nă la noi, ca­re nu ce­re mul­te îngri­jiri, es­te re­zis­ten­tă și foar­te dră­guță. Es­te vor­ba des­pre iris, po­pu­lar nu­mit stânje­nel, ca­re ne încântă cu flori grați­oa­se în pe­ri­oa­da mai-iu­nie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.