Sti­ma­tă re­da­cție,

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Cu oca­zia so­si­rii pri­mă­ve­rii, cu oca­zia ani­ver­să­rii a 19 ani de exis­te­nță a re­vis­tei, vă do­resc mul­tă să­nă­ta­te, pu­te­re de lu­cru atât dum­nea­voas­tră, cât și co­la­bo­ra­to­ri­lor de la ca­re, în cei șap­te ani de când vă ci­tesc, am învățat mul­te lu­cruri des­pre flori, le­gu­me, po­mi fruc­ti­feri, viță-de­vie. Vă pre­zint câte­va da­te des­pre îndră­gi­tul bu­jor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.