Dra­gi prieteni,

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Pro­du­ce­rea ră­sa­du­ri­lor de var­ză, co­no­pi­dă și gu­lie de toam­nă se poa­te efec­tua pe braz­de reci afa­ră sau în ră­sad­nițe în ca­re s-au pro­dus ră­sa­du­ri­le tim­pu­rii. Aces­tea din ur­mă nu mai tre­bu­ie încăl­zi­te, de­oa­re­ce gu­noi­ul de grajd nu mai fer­men­te­a­ză. Da­că se­mă­na­tul se fa­ce în ră­sad­nițe, se fo­lo­sește stra­tul de ames­tec exis­tent, ca­re se afânea­ză și se pre­gă­tește pen­tru se­mă­nat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.