Pre­gă­ti­rea terenului

Practic Idei - - SPECIALIST -

E bi­ne ca par­ce­le­le să ai­bă 5-10 ha. Cu doi-trei ani înain­te de înfi­i­nța­rea li­ve­zii, da­că te­re­nul res­pec­tiv nu es­te pro­te­jat, în ju­rul lui se plan­te­a­ză per­de­le de pro­te­cție din spe­cii fo­res­ti­e­re. Pre­gă­ti­rea se fa­ce în va­ra pre­ce­den­tă înfi­i­nță­rii cul­tu­ri­ii și con­stă în des­fun­da­rea so­lu­lui la 50-70 cm și ad­mi­nis­tra­rea a 40-60 t/ha gu­noi de grajd, 700 kg/ha su­per­fos­fat și 400 kg/ha sa­re po­ta­si­că. Pe so­lu­ri­le pu­ter­nic aci­de se ad­mi­nis­tre­a­ză 6-7 t/ha amen­da­ment cal­ca­ros.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.