Dra­gi ci­ti­tori,

Practic Idei - - SPECIALIST -

Ace­as­tă pri­mă­va­ră foar­te ca­pri­ci­oa­să a pă­că­lit in­clu­siv spe­ci­i­le de ci­u­perci pri­mă­vă­ra­ti­ce; în une­le zo­ne ale ță­rii sau ale Eu­ro­pei au apă­rut așa cum le era scris în co­dul ge­ne­tic, în lu­na mar­tie, alte­le mai târziu. Se es­ti­me­a­ză că la ni­vel mon­dial ar exis­ta apro­xi­ma­tiv 70 de spe­cii de Mor­chel­la spp., iar în Eu­ro­pa 28-35 de spe­cii. Din ace­as­tă gru­pă de ci­u­perci voi fa­ce re­fe­ri­re la zbârci­o­gi, ci­u­ci­u­leți sau pu­pi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.