Dra­gă re­da­cție,

Practic Idei - - SĂ FIM SĂNĂTOȘI -

Vă pro­mi­te­am în ma­te­ria­lul tri­mis an­te­ri­or că vă voi po­ves­ti des­pre no­ua mea înde­let­ni­ci­re. Es­te o pre­o­cu­pa­re ce îmbi­nă uti­lul cu plă­cu­tul, una la ca­re par­ti­ci­pă toți mem­brii fa­mi­li­ei și pri­e­te­nii și în ca­drul că­reia se pot le­ga și alte pri­e­te­nii. Ace­as­tă acți­u­ne te me­nți­ne în pli­nă for­mă fi­zi­că, dar și psi­hi­că. Da­că nu v-ați dat se­a­ma până acum, vă spun eu: es­te vor­ba des­pre cu­le­sul plan­te­lor me­di­ci­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.