Dra­gă re­da­cție,

Practic Idei - - SĂ FIM SĂNĂTOȘI -

Tot mai mu­lți oa­meni de­vin aler­gici la sub­sta­nțe­le chi­mi­ce din pro­du­se­le fa­bri­ca­te in­dus­trial. De ace­ea es­te bi­ne să ne pre­pa­răm sin­guri pro­du­se de îngri­ji­re a pă­ru­lui, din in­gre­di­en­te na­tu­ra­le, pen­tru toa­te ti­pu­ri­le de păr: nor­mal, cu mă­tre­ață, gras, us­cat, as­pru, su­bți­re, fă­ră stră­lu­ci­re etc.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.