Dra­gii mei,

Practic Idei - - IUBIM ANIMALELE -

Vă scriu des­pre un ani­mal de com­pa­nie ce­va mai de­o­se­bit, anu­me igua­na. Es­te ori­gi­na­ră din Ame­ri­ca tro­pi­ca­lă și e una din­tre ce­le mai po­pu­la­re rep­ti­le de com­pa­nie. As­pec­tul de di­no­zaur, ta­lia ma­re, întreți­ne­rea ușoa­ră și frec­ven­ta bu­nă dis­po­ziție în cap­ti­vi­ta­te au con­tri­bu­it mult la crește­rea po­pu­la­ri­tății sa­le. Igua­ne­le ver­zi sunt șo­pârle mari, se­miar­bo­ri­co­le sau ar­bo­ri­co­le, ca­re fac pa­te din fa­mi­lia igua­ni­dae.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.