Dra­gă re­da­cție,

Practic Idei - - CĂLĂTORIM -

Anul tre­cut, pri­mă­va­ra, mai pre­cis în pe­ri­oa­da 28 apri­lie-1 mai, am fost într-o scur­tă vi­zi­tă la Pa­ris. Am ajuns aco­lo la ore­le 12 și am avut de stră­bă­tut un drum de pes­te 100 km de la Ae­ro­por­tul Be­au­vais până la ho­te­lul în ca­re am fost ca­zați.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.