Fru­mu­sețe la ori­ce vârstă

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO - CITITORUL LU­NII IU­NIE Re­da­cția Prac­tic Idei

Se spu­ne că vârsta es­te doar un nu­măr, dar pi­e­lea pa­re să nu știe acest lu­cru. Pro­du­că­to­rul de pro­du­se far­ma­ceu­ti­ce Fi­ter­man

Phar­ma a cre­at sub egi­da La­bo­ra­toa­re­lor Fi­ter­man ga­ma de pro­du­se der­ma­to­cos­me­ti­ce Anti-age HA, ca­re se ba­ze­a­ză pe uti­li­za­rea mo­le­cu­le­lor de su­pe­ra­cid hia­lu­ro­nic și na­noa­cid hia­lu­ro­nic, ce au ca efect di­mi­nua­rea as­pec­tu­lui ri­du­ri­lor. De­ta­lii pe www.fa­ce­book.com/Cos­me­ti­ceLa­bo­ra­toa­re­leFi­ter­man. Dra­gi pri­e­teni,

De mu­lți ani ne încântă re­a­li­ză­ri­le soți­lor Io­ne­la și

Adrian No­le din Mi­o­veni, jud. Argeș. De da­ta ace­as­ta dom­nul Adrian No­le ne-a împăr­tășit sfa­turi uti­le din ex­pe­ri­e­nța sa pro­fe­si­o­na­lă. Îi mu­lțu­mim și-l nu­mim ci­ti­to­ri­ul lu­nii. Cu oca­zia zi­lei de naște­re, pe ca­re o ani­ver­se­a­ză în iu­nie, îi do­rim cu drag mul­tă să­nă­ta­te, bu­cu­rii și „La mu­lți ani!”.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.