Pen­tru o va­ră efer­ves­cen­tă

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Viața e o înși­ru­i­re de mo­men­te, mo­men­te­le efer­ves­cen­te, în ca­re sun­tem noi înși­ne, mo­men­te vii când împăr­tășim dis­tra­cția, pri­e­te­ni­i­le, plă­ce­rea și mânca­rea. Iar to­ri­da va­ră poa­te fi o înși­ru­i­re de mo­men­te ră­co­roa­se, ală­turi de Za­rea Li­ve­ly Col­lec­ti­on. Nou in­tra­te în fa­mi­lia Za­rea Li­ve­ly Col­lec­ti­on, ce­le do­uă sor­ti­men­te de Lam­brus­co te vor sur­prin­de și te vor încânta, de­pășind ori­ce aștep­ta­re. Ce poa­te fi mai plă­cut de­cât un vin friz­zan­te ele­gant, ușor de băut și de­li­cat, sa­vu­rat in­di­fe­rent de mo­ment. Ce­le do­uă sor­ti­men­te de ZA­REA Lam­brus­co, Ro­se și Roșu, sunt vi­nuri friz­zan­te, ca­sual-chic a că­ror exu­be­ra­nță spu­moa­să com­pli­men­te­a­ză mul­te ti­puri de mâncă­ruri.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.