Dra­gi pri­e­teni,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Bi­ne v-am re­gă­sit! Nu v-am mai scris de mult timp, dar re­vis­te­le me­le dra­gi le-am cum­pă­rat și ci­tit și răs­ci­tit. Vă mu­lțu­mesc și pen­tru di­plo­ma pri­mi­tă. De da­ta ace­as­ta vă scriu des­pre cum soțul meu, Mar­cel, un meșter pri­ce­put la toa­te, a re­a­li­zat o eta­je­ră pe co­lț pen­tru te­le­vi­zor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.