Dra­gă redacție,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

De 32 de ani mă ocup de re­pa­rații la apa­ra­te­le elec­tro­cas­ni­ce mari (mașini de spă­lat, fri­gi­de­re, lă­zi fri­go­ri­fi­ce și com­bi­ne fri­go­ri­fi­ce). Du­pă ter­mi­na­rea li­ceu­lui am ur­mat o spe­cia­li­za­re la Cluj Na­po­ca pen­tru me­se­ria de fri­go­teh­nist. Acum 20 de ani mi-am des­chis un ate­li­er de re­pa­rații în cur­tea ca­sei și de atunci re­par toa­te apa­ra­te­le ca­re nu fun­cți­o­nea­ză co­res­pun­ză­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.