Dra­gă ci­ti­to­ru­le,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Cu toții ne do­rim lu­cruri de­o­se­bi­te, uni­cat da­că se poa­te, și ca­re să nu cos­te mult. Pen­tru căni îți pro­pun o so­luție sim­plă: să le vop­sești cu lac de un­ghii. Ai ne­voie de: căni, ace­to­nă, lac de un­ghii co­lo­rat, cas­tron cu apă, pun­gi de plas­tic (su­bțiri).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.