Dra­gă ci­ti­to­ru­le,

Practic Idei - - BRICOLĂM -

Da­că te-ai să­tu­rat de ra­me­le sim­ple în ca­re ex­pui fo­to­gra­fi­i­le ce­lor dra­gi, le poți da un as­pect de­o­se­bit cu aju­to­rul... car­toa­ne­lor de ouă. Ai ne­voie de: ra­mă sim­plă, co­fra­je de car­ton pen­tru ouă, pen­su­lă, vop­sea acri­li­că, foar­fe­că, pis­tol de li­pit cu si­li­con, scli­pici alb, ade­ziv spray.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.