Dra­gii mei,

Practic Idei - - RECICLAM CREATIV -

Am cum­pă­rat re­vis­ta Prac­tic Idei nr. 4. Toa­tă es­te o mi­nu­ne de re­vis­tă cu idei și cre­a­ti­vi­ta­te! Am gă­sit con­cur­sul „Reciclăm creativ” și m-am gândit să par­ti­cip și eu și să vă spun cum dau o no­uă viață obi­ec­te­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.