Dra­gii mei,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - ✍ Oa­na Crețu, loc. Gă­vă­nești, jud. Olt

Vă mu­lțu­mesc din su­flet pen­tru pre­mi­ul acor­dat în nr. 2 al re­vis­tei la con­cur­sul „Pă­re­rea ta con­te­a­ză!” Îmi pla­ce foar­te mult pla­sa pen­tru cum­pă­ră­turi, am fost cu ea la ma­ga­zi­nul la ca­re lu­crez și co­le­ge­le me­le au ră­mas sur­prin­se când au vă­zut ce am pri­mit.

La mu­lți ani pen­tru cei 19 ani împli­niți, vă urez cât mai mu­lți plini de re­a­li­zări și să apa­ră cât mai mul­te nu­me­re cu lu­cruri in­te­re­san­te! Am avut foar­te mul­te de învățat și to­to­da­tă vă mu­lțu­mesc pen­tru toa­te apa­riți­i­le me­le în re­vis­te.

Toa­te ce­le bu­ne vă do­resc!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.