Sti­ma­tă redacție,

Practic Idei - - POȘTA REDACȚIEI - @ Ale­xan­dru M. Ma­rin, Bu­cu­rești

Cum­păr și ci­tesc cu drag re­vis­ta, chiar da­că în ul­ti­ma vre­me nu am mai avut timp să vă scriu. Va­ra mă re­trag la ța­ră, un­de am o că­suță sim­plă (cum­pă­ra­tă de vreo doi ani) și o gră­di­nă po­tri­vit de ma­re. Aici încerc să-mi fac de lu­cru și să tran­sform lo­cul, pen­tru a-l fa­ce mai atrac­tiv pen­tru co­pii și ne­poți. Da­că va fi plin de flori și fru­mos îngri­jit, vor ve­ni să-și pe­tre­a­că va­ca­nța aici, la aer cu­rat. De ace­ea v-aș ru­ga să scri­eți mai mul­te des­pre ame­na­ja­rea gră­di­nii, mă re­fer la alei, băn­cuțe, chi­oșcuri, mici fântâni ar­te­zi­e­ne sau ia­zuri de­co­ra­ti­ve. Și câte­va sfa­turi pri­vind ilu­mi­na­tul cu lăm­pi so­la­re mi-ar prin­de bi­ne.

Vă mu­lțu­mesc an­ti­ci­pat!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.