Câștig bani din hârtie cre­po­na­tă

La înce­put m-am ghi­dat du­pă o pri­e­te­nă ca­re de­ja lu­cra ase­me­nea obi­ec­te de­co­ra­ti­ve.

Practic Idei - - SUMAR - Ge­or­gia­na Oprea, Bu­cu­rești

42

Re­cu­nosc că m-a in­spi­rat și o pri­e­te­nă; ea fă­cea de ce­va timp și, ușor, ușor, am prins și eu înde­mâna­re și am reușit să cre­ez ce­va, iar la fi­nal bu­cu­ria pe ca­re o ai și sa­tis­fa­cția că ai fă­cut ce­va dră­guț es­te ne­măr­gi­ni­tă, așa că încer­cați nea­pă­rat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.