Va­se mar­mo­ra­te

Practic Idei - - SUMAR -

Pro­ce­deul nu es­te com­pli­cat: de­gre­se­zi va­se­le cu un pic de va­tă îmbi­ba­tă în ace­to­nă, îmbraci cas­tro­nul în pun­gă de plas­tic su­bți­re (să nu mur­dă­rești cas­tro­nul), îl um­pli cu apă cam pe ju­mă­ta­te și torni dea­su­pra pi­că­turi de lac de un­ghi co­lo­rat. Pri­me­le pi­că­turi es­te po­si­bil să se scu­fun­de, dar ur­mă­toa­re­le se vor opri pe lu­ci­ul apei, un­de vor for­ma o pe­li­cu­lă. Acum es­te mo­men­tul să scu­fun­zi ca­na sau far­fu­ria în apă. Oda­tă scos obi­ec­tul din apă, pe el ră­mâne o pe­li­cu­lă cu as­pect mar­mo­rat. Lași va­sul la us­cat, fă­ră să atin­gi par­tea de­co­ra­tă. Poți com­bi­na 2-3 fe­luri de lac, co­lo­rat sau doar cu scli­pici, ste­luțe etc. Mult suc­ces!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.