Dra­gă redacție,

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Vă scriu cu drag des­pre o altă plan­tă foar­te in­te­re­san­tă, vi­o­le­ta per­sa­nă (Exa­cum af­fi­ne).

Vi­o­le­ta per­sa­nă fa­ce par­te din fa­mi­lia ge­nția­ne­lor, es­te o tu­fă ier­boa­să bia­nua­lă, cu as­pect de­co­ra­tiv de­o­se­bit, are o înă­lți­me de doar 15-20 cm, frun­ze­le de 2-2,5 cm sunt lu­ci­oa­se, de cu­loa­re ver­de, iar flo­ri­le par­fu­ma­te de cu­loa­re li­la pal, roz sau al­be cu mijlocul gal­ben in­tens încep să apa­ră la înce­pu­tul ve­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.