Dra­gi cul­ti­va­tori,

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Vă pre­zint câte­va in­for­mații des­pre cul­ti­va­rea pra­zu­lui, o le­gu­mă po­pu­la­ră, des­pre ca­re se spu­ne că e sim­bol ol­te­nesc. Pra­zul sau Alli­um Por­rum, din fa­mi­lia Li­lia­ce­ae, es­te o le­gu­mă ori­gi­na­ră din Egipt, Gre­cia și Asia Mi­că. Se cul­ti­vă de mii de ani, în pre­zent ocu­pă mari su­pra­fețe în ță­ri­le apu­se­ne, su­di­ce și în sud-es­tul Eu­ro­pei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.