CĂLĂTORIM

Practic Idei - - NUMĂRUL VIITOR -

Încă nu ai sta­bi­lit des­ti­nația de con­ce­diu? Ro­mânia es­te pli­nă de lo­curi de­o­se­bi­te, fai­moa­se până și pes­te ho­ta­re. Prin­tre ele se nu­mă­ră și Ci­mi­ti­rul Ve­sel din Să­pânța.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.