Dra­gă ci­ti­to­ru­le,

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV -

Când îți ima­gi­ne­zi gră­di­na vi­su­ri­lor ta­le nu te gândești și la cos­turi, dar când vi­ne vor­ba să tran­sfor­mi pla­nu­ri­le în re­a­li­ta­te, poți fi ui­mit de bu­ge­tul ne­ce­sar. Asta se întâmplă da­că nu aplici so­luții in­te­li­gen­te cum ar fi re­ci­cla­rea și im­pli­ca­rea di­rec­tă în ce­ea ce pri­vește ma­no­pe­ra.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.