Am mește­rit un pat

Practic Idei - - SUMAR - @ Mag­da Bă­lă­nes­cu, Ale­xan­dria, jud. Te­le­or­man

Din foi de PAL me­la­mi­nat, nua­nță ste­jar, soțul a tăiat cu fi­e­răs­trăul elec­tric pa­tru bu­căți: una de 40x30 cm, do­uă de 40x200 cm, pentru la­te­ra­le, apoi una de 130x80 cm, pentru tă­blie. Pe mar­gi­ni­le lor a li­pit cant (cu fi­e­rul de căl­cat), iar foi­le le-a prins cu șu­ru­buri au­to­fi­le­tan­te. Ave­am de­ja sal­te­aua cum­pă­ra­tă, di­men­si­u­ni­le pa­tu­lui fi­ind adap­ta­te du­pă ce­le ale sal­te­lei. În in­te­ri­o­rul aces­tui drep­tun­ghi de PAL, a prins de jur-împre­jur o ra­mă din scându­ră de brad, pe ca­re a pus o foaie de OSB, de mă­ri­mea pa­tu­lui. A prins ra­ma puțin mai sus de mij­lo­cul înă­lți­mii foi­lor de PAL (30 cm), așa încât, du­pă ce am pus sal­te­aua pe OSB, ace­as­ta să ia­să puțin în sus, în afa­ra pa­tu­lui.

Într-o zi, lu­crând în doi, am încheiat cu suc­ces proi­ec­tul aces­ta.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.