Ge­nul Gym­no­ca­ly­ci­um

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE -

Are 113 spe­cii cu 59 de va­ri­e­tăți. Sunt plan­te în ge­ne­ral glo­bu­loa­se, cu coas­te evi­den­te, cu băr­bii (pro­e­mi­ne­nțe). Cor­pul poa­te fi ver­de, ver­de-al­bas­tru, gri, ma­ro­niu. Va­ra re­zis­tă la pes­te 24 de gra­de Cel­si­us, dar fe­ri­te de ra­ze­le pu­ter­ni­ce ale prânzu­lui. Iar­na nu se udă, tem­pe­ra­tu­ra op­ti­mă fi­ind de 10 gra­de Cel­si­us. Bo­bo­cul flo­ral es­te fă­ră țe­pi, adi­că are ca­li­ci­ul go­laș. Acest gen bo­ta­nic es­te ori­gi­nar din Ame­ri­ca de Sud și are ca­pa­ci­ta­tea de a crește în me­dii ex­trem de ari­de.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.