Sti­ma­tă redacție,

Practic Idei - - RECICLĂM CREATIV -

Pentru ru­bri­ca „Reciclăm creativ” do­resc să pre­zint cum am dat viață unor ma­te­ria­le, alt­fel bu­ne de arun­cat, din ca­re am con­fe­cți­o­nat do­uă so­cluri pentru ghi­ve­ce, ase­me­nea unor co­loa­ne an­ti­ce cum am vă­zut prin re­vis­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.