Cum tre­bu­ie să ara­te o casă de bur­lac?

Practic Idei - - RENOVĂM -

Ei bi­ne, nu exis­tă o re­ţe­tă ide­a­lă, însă un spa­ţiu ae­ri­sit, bi­ne com­par­ti­men­tat și func­ţi­o­nal, fă­ră aglo­me­rări inu­ti­le și obi­ec­te ne­tre­bu­in­ci­oa­se, pa­re să pla­că. Iar un proi­ect al ar­hi­tec­tei Da­na Mîndra con­fir­mă aces­te re­gu­li.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.