TRAN­DA­FI­RII

Practic Idei - - SĂNĂTATE -

Și din fru­moșii tran­da­firi se pre­pa­ră câte­va le­a­curi, în spe­cial pen­tru in­fla­mații ale ochi­lor sau gâtu­lui, af­te, sto­ma­ti­te, pen­tru pro­ble­me di­ges­ti­ve, dia­ree. Pen­tru tra­ta­rea ar­su­ri­lor și a înțe­pă­tu­ri­lor de in­sec­te poți fa­ce oțet de tran­da­firi. Pes­te 500 ml oțet de vin clo­co­tit toar­nă o mână de pe­ta­le de tran­da­fir și pu­ne într-o sti­clă, închi­de eta­nș, la­să la soa­re 14 zi­le, apoi stre­coa­ră. Fo­lo­sești pre­pa­ra­tul la tam­po­nări ușoa­re. Băi­le cu in­fu­zie de tran­da­firi (2-3 lin­guri/1l de apă) re­la­xe­a­ză și sti­mu­le­a­ză cir­cu­lația. Ma­sa­jul cu un ames­tec de ulei de tran­da­fir și ulei de măs­li­ne (o lin­gu­riță la 100 ml) apli­cat du­pă baie ame­li­o­re­a­ză ce­lu­li­ta și re­ge­ne­re­a­ză pi­e­lea. Când ești de­pri­ma­tă, par­fu­me­a­ză ca­me­ra și apa de baie cu ulei de tran­da­firi, aju­tă mult.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.