LA­VAN­DA

Practic Idei - - SĂNĂTATE -

Mi­ro­sul de le­vă­nți­că alun­gă in­sec­te­le, spu­neau bu­ni­cii pe vre­muri, de ace­ea în du­la­pu­ri­le cu hai­ne stre­cu­rau câte un să­cu­leț cu flo­ri­ce­le mov. Dar nu doar atât, fru­moa­sa le­vă­nți­că (La­van­du­la an­gus­ti­fo­lia) are și pro­pri­e­ta­tea de a cal­ma agi­tația ner­voa­să, du­re­ri­le men­strua­le, pe ce­le di­ges­ti­ve, de cap, de a nor­ma­li­za som­nul. Ulei­ul de le­vă­nți­că e ade­sea in­clus între ce­le fo­lo­si­te la ma­saj pen­tru că are pro­pri­e­ta­tea de a re­la­xa sis­te­mul ner­vos. Com­pre­se­le cu in­fu­zie de le­vă­nți­că sunt re­co­man­da­te ce­lor ca­re se lup­tă cu ac­ne­ea, au un ten prea gras sau, dim­po­tri­vă, foar­te us­cat. Poți scă­pa de mă­tre­ață ma­sând scal­pul umed cu tinc­tu­ră de le­vă­nți­că și ulei de măs­li­ne (15 pi­că­turi tinc­tu­ră la 2 lin­guri de ulei). Încăl­zește pre­pa­ra­tul înain­te de apli­ca­re, la­să-l să acți­o­ne­ze o oră, timp în ca­re îți aco­peri ca­pul. Re­pe­tă pro­ce­du­ra săp­tă­mânal. Ma­sa­jul cu ulei de măs­li­ne în ca­re pi­curi tinc­tu­ră de la­van­dă con­tri­bu­ie la eli­mi­na­rea du­re­ri­lor mus­cu­la­re. Adau­gă le­vă­nți­că și în apa de baie, re­la­xe­a­ză!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.