Cu­răța­re și hră­ni­re

Practic Idei - - FIȘA PLANTEI -

Ca să înflo­re­as­că bo­gat tre­bu­ie să in­ter­vii puțin. La spe­ci­i­le ca­re înflo­resc în bu­chet tai florile ofi­li­te pe rând, apoi între­gul mă­nun­chi sub ul­ti­ma ra­mi­fi­ca­re, dea­su­pra pri­mei frun­ze. La tran­da­fi­rul no­bil, taie floa­rea tre­cu­tă cu pri­me­le do­uă frun­ze dea­su­pra unui mu­gu­re. Spe­ci­i­le căță­ră­toa­re se scur­te­a­ză va­ra du­pă înflo­ri­re, când înde­păr­te­zi lăs­ta­rii sla­bi și îmbă­trâniți. Tran­da­fi­rii vor înflori spec­ta­cu­los da­că le aplici 20-30 g de îngrășă­min­te chimice com­ple­xe (cu N, P, K) lu­nar, pe mp de te­ren cul­ti­vat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.