Re­con­sti­tu­i­re

Practic Idei - - REBUS -

Re­con­sti­tu­iți încru­cișa­rea gri­lei ală­tu­ra­te, uti­li­zând toa­te ce­le 34 de cu­vin­te din lis­ta ur­mă­toa­re:

2 li­te­re: DE, MD, NI 3 li­te­re: COR, CUC, DAC, TOI, URI 4 li­te­re: ACEI, AJUN, AMAR, ARMA, CITA, ICNI 5 li­te­re: AURAR, CADRU, CIRAC, CIR­CA, OPERA, OPURI, PIATA 6 li­te­re: APATIC, ARESTA, CAIMAC, INOTAT, SOCANT 7 li­te­re: MASCOTE, REGNURI, TETIERA 8 li­te­re: MINARETE, OMENOASA, UCENICIE 9 li­te­re: INGRAMADI 10 li­te­re: JUDECATORI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.